Anna Maria Laskowska

Anna Maria Laskowska – dr (Instytut Filologii Klasycznej, UW), tytuł doktora uzyskała w 2017 roku na podstawie rozprawy Epistemologiczne przesłanki teorii muzyki Arystoksenosa z Tarentu. W latach 2014–2019 pracowała nad edycją łacińskiego traktatu Ethica Aristotelica socynianina Jana Crella w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Arystotelesowskie inspiracje w polskiej myśli późnego Renesansu (IFiS PAN). Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki badań nad dźwiękiem i muzyką w starożytnej Grecji.

ORCID: 0000-0002-1597-0515

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.