Andrzej Domański

Andrzej Domański – magister socjologii, asystent w Studium Medycyny Społecznej CM UMK w Bydgoszczy. Jest autorem publikacji poświęconych takim zagadnieniom jak: teoria zachowań zbiorowych, opinia publiczna, moda i ulotne fascynacje, masowe dolegliwości socjogenne, panika, zbiorowe emocje. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą teorii zachowań zbiorowych.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.