Bronisław Baczko (ur. 1924)

Bronisław Baczko (ur. 1924) – jeden z założycieli „Archiwum” i jego Redaktor Naczelny w latach 1957 -1968. Historyk filozofii i myśli społecznej, współzałożyciel warszawskiej szkoły historyków idei, tłumacz. Zajmuje się przede wszystkim historią rewolucji francuskiej, utopiami i wyobrażeniami zbiorowymi. Były prof. Uniwersytetu War­szawskiego, profesor honorowy Uniwersytetu Genewskiego. Opubliko­wał m.in. Rousseau — samotność i wspólnota, PWN, Warszawa 1964; Lumieres de l'utopie, Payot, Paris 1978; Les imaginaires sociaux. Memoires et espoirs collectifs, Payot, Paris 1984; Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalite du mal, [Paris]: Gallimard 1997 (Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. Jerzy Niecikowski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001); Politiques de la Revolution francaise, Gallimard, Paris 2008.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.