Bibliografia zawartości „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. l: 1957 -T. 50-51: 2005-2006

oprac. Andrzej Przymusiała

 

Bibliografia zawartości tomów 1-51

 

Słowa kluczowe: bibliografia

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.