Małgorzata Bogaczyk-Vormayr

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr – dr filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do jej zainteresowań badawczych należą filozofia grecka, patrystyka (ojcowie pustyni), fenomenologia (Husserl, Stein), filozofia dialogu, peace studies oraz filozofia sztuki.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.