Marcin W. Bukała

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Zajmuje się historią etyki i teologii moralnej w Średniowieczu, w tym zwłaszcza ówczesnymi poglądami na pracę i przedsiębiorczość, a także historią prawa kanonicznego i edukacji. Jest wydawcą tekstów z filozofii i teologii polskiej XIV i XV wieku. Po uzyskaniu doktoratu był stypendystą Uniwersytetu Bolońskiego (2005–2007), gdzie prowadził badania pod opieką Profesora Ovidia Capitaniego. Jest współautorem podręcznika Biznes, etyka, odpowiedzialność (Warszawa 2012). Napisał m.in.: monografię Risk and Medieval ‘Negotium’… (Spoleto, 2014), o pojmowaniu ryzyka gospodarczego w prawie kanonicznym i teologii pierwszej połowy XIII stuleciu (wyróżnioną nagrodą Premiera RP za rozprawy habilitacyjne).

ORCID: 0000-0002-6489-9137

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.