Serena Cattaruzza

Serena Cattaruzza – Profesor filozofii na Wydziale Nauk o Życiu Uniwersytetu w Trieście. Publikowała prace poświęcone myśli Macha, Brentana, Meinonga i Bühlera, obecnie pracuje nad zagadnieniami fenomenologii eksperymentalnej.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.