Adam Danek

Adam Danek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Polityki na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ostatnio opublikował monografię Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego (Kraków 2018). Zainteresowania badawcze: historia idei, geopolityka, geozofia, geografia sakralna.

ORCID: 0000-0002-6178-8183

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.