Rolf Darge

Rolf Darge — profesor antropologii filozoficznej i etyki na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Salzburgu. Specjalista w zakresie filozofii średniowiecznej. Członek Rady Programowej „Archiwum”. Autor m.in.:  Suárez' transzendentale Seinsauslegung und die Metaphysiktradition, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 80, Verlag Brill, Leiden-Boston 2004; Habitus per actus cognoscuntur. Die Erkenntnis des Habitus und die Funktion des moralischen Habitus im Aufbau der Handlung nach Thomas von Aquin, Verlag Bouvier, Bonn 1996.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.