Mikołaj Domaradzki

Mikołaj Domaradzki – dr, adiunkt w Instytucie Filozofi i UAM. Autor książki O subiektywności prawdy w ujęciu Sørena Aabye Kierkegaarda (2006) oraz licznych artykułów w języku polskim i angielskim. Tłumacz dzieł Kierkegaarda. Interesuje się historią filozofii starożytnej, językoznawstwem/filozofią języka oraz filozofią Sørena Kierkegaarda.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.