Halina Floryńska-Lalewicz

Halina Floryńska-Lalewicz — dr, ur. w 1945 r. Absolwentka polonistyki Uniwer­sytetu Warszawskiego, historyk idei. Doktorat nauk humanistycznych w IFiS PAN. Związana z „Archiwum”  od połowy lat 60-tych jako asystentka Prof. Jana Garewicza ówczesnego sekretarza redakcji. Od roku 1969 pracownik IFiS PAN. W latach osiemdziesiątych objęła funkcję sekretarza redakcji pisma. Autorka książki Spadkobiercy Króla Ducha (Wrocław 1976) i licznych ar­tykułów o polskiej myśli filozoficznej, w szczególności romantycznej i modernistycznej. Współautorka Zarysu dziejów filozofii polskiej, współredaktorka Przewodnika po literaturze filozoficznej XX wieku.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.