Tadeusz Gadacz

Tadeusz Gadacz — prof. dr hab., ur. w 1955 r. w Krakowie, filozof i religioznaw­ca; były przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, kierow­nik Katedry Filozofii Collegium Civitas w Warszawie, redaktor wielotomowej Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN. Był bliskim współpracownikiem i uczniem ks. prof. Józefa Tischnera. Opublikował wiele książek, m.in. Filozofia Boga w XX wieku. OdLavelle'a do Tisch­nera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007; O ulotności życia, Iskry, Warsza­wa 2008. Obecnie, nakładem Wydawnictwa Znak, sukcesywnie ukazują sie kolejne tomy jego Historii filozofii XX wieku. Wieloletni współpracownik i członek Rady Programowej „Archiwum”.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.