Eugeniusz Górski

Eugeniusz Górski (1947–2013) — prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Historyk idei i hispanista. Autor licznych prac naukowych w zakresie filozofii społecznej, filozofii polityki i porównawczej historii idei, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.