Edmund Husserl

Edmund Husserl (1859–1938) – niemiecki matematyk i filozof, profesor na uniwersytetach w Getyndze i Fryburgu. Twórca XX wiecznej fenomenologii. Autor m.in.: Badania logiczne (1900/1901), Filozofia jako ścisła nauka (1910/1911), Idee czystej fenomenologiii fenomenologicznej filozofii (1913), Medytacje kartezjańskie (1931). Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna (1936).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.