Marzenna Jakubczak

Marzenna Jakubczak – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują klasyczną filozofię indyjską, komparatystykę na gruncie filozofii i religii, filozofię podmiotu i estetykę interkulturową. Opublikowała m.in. Philosophy and Literature: Generation and Transformation in Gender and Postdependency Discourse (2012), Subjectivity and Self-knowledge (2011), Boginie, prządki, wiedzmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii (2005), Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (2003), Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej (1999).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.