Jakub Szczepański

Jakub Szczepański – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii IF UJ. Zainteresowania: filozofia XVII i XVIII, filozofi a polityki. Specjalizuje się w filozofii politycznej Immanuela Kanta. Autor książki Polityczna władza sądzenia. Publikował m.in. w: „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Politycznym”, a także w pracach zbiorowych.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.