Andrzej Karalus

Andrzej Karalus – dr, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się współczesną filozofią polityki, współczesną filozofią anglosaską i niemiecką, filozofią społeczną, teorią zmiany społecznej oraz ekonomią polityczną.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.