Theodore Kisiel

Theodore Kisiel -  emerytowany profesor filozofii na Northern Illinois University, tłumacz i komentator dzieł Martina Heideggera, szczególnie zaś jego wczesnej myśli. Główne prace: The Genesis of Heidegger's Being and Time, 1993; Heidegger's Way of Thought: Critical and Interpretative Signposts, 2002.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.