Kontakt

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
ISSN  0066-6874 | e-ISSN 2658-0438

ul. Nowy Świat 72, pok. 119, 00-330 Warszawa
ahf@ifispan.edu.pl

Dystrybucja:
Wydawnictwo Instytytu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, pok. 235
(Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel.: 22 6572897
e-mail: publish@ifispan.waw.pl
www.ifispan.pl/wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Redakcja: ul. Gagarina 5, 87–100 Toruń
tel. 56 611 42 95, fax 56 611 47 05, e-mail: wydawnictwo@umk.pl
Dystrybucja: ul. Reja 25, 87–100 Toruń
tel./fax 56 611 42 38, e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl
Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.