Katarzyna Kremplewska

Katarzyna Kremplewska – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, interesuje się między innymi fiozofią podmiotu, hermeneutyką, krytyką kultury ora z historią myśli amerykańskiej. Jest autorką książki: Life as Insinuation: George Santayana’s Hermeneutics of Finite Life and Human Self (2019).

ORCID: 0000-0002-2912-2568

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.