Zbigniew Król

Zbigniew Król — Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, (Politechnika Warszawska) oraz w Zespole Filozofii i Hermeneutyki Matematyki oraz w Zespole Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa). Obszar jego badań obejmuje m.in. filozofię matematyki i nauki, historię matematyki, filozofii i nauki, logikę, matematykę, ontologię i teorię poznania.

Zbigniew Król – Associated Professor at the department of the Philosophy of Science, Sociology and Foundations of Technology, Faculty of Administration and Social Science, Warsaw University of Technology, and at the two departments at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland): of the Philosophy and Hermeneutics of Mathematics and of the Inquiries on Ancient Philosophy and the History of Ontology. His research concerns the philosophy of mathematics and science, history of mathematics and science, logic, mathematics, ontology and epistemology.

Zbigniew Król – Associated Professor at the department of the Philosophy of Science, Sociology and Foundations of Technology, Faculty of Administration and Social Science, Warsaw University of Technology, and at the two departments at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland): of the Philosophy and Hermeneutics of Mathematics and of the Inquiries on Ancient Philosophy and the History of Ontology. His research concerns the philosophy of mathematics and science, history of mathematics and science, logic, mathematics, ontology and epistemology.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.