Zbigniew Kuderowicz

Zbigniew Kuderowicz (ur. 1931) — wieloletni współpracownik pisma, członek Rady Programowej. Profesor i były kierownik Katedry Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się historią filozofii niemieckiej i polskiej XIX i XX wieku.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.