Małgorzata Kwietniewska

Małgorzata Kwietniewska – dr habilitowany, profesor uczelni w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego na Uniwersytecie
w Strasburgu. Zajmuje się filozofią różnicy i jej przejawami w różnych epokach
historycznych. Jest autorką dwóch monografii, wielu artykułów naukowych oraz nagradzanych
przekładów z języka francuskiego.

Małgorzata Kwietniewska – dr habilitowany, profesor uczelni w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego na Uniwersytecie w Strasburgu. Zajmuje się filozofią różnicy i jej przejawami w różnych epokachhistorycznych. Jest autorką dwóch monografii, wielu artykułów naukowych oraz nagradzanych przekładów z języka francuskiego.

ORCID: 0000-0003-0942-3459

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.