Dariusz Łukasiewicz

Dariusz Łukasiewicz — dr hab., prof. UKW w Bydgoszczy, Dyrektor Instytutu Filozofii UKW oraz Kierownik Zakładu Logiki i Epistemologii w tym Instytucie. Zainteresowania naukowo-badawcze: filozofia austriacka — Bolzano, Brentano, Meinong; filozofia niemiecka — Husserl i fenomenologia; Szkoła Lwowsko-Warszawska; filozofia analityczna — analityczna metafizyka i metaetyka; filozofia religii — wszechwiedza i problem zła (teodycea). Autor m.in.: Stany Rzeczy i prawda, Szkice filozoficzne (2002); Filozofia Tadeusza Czeżowskiego (2002); Bóg, wszechwiedza, wolność (2007); Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla (2008).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.