Piotr Marciszuk

Piotr Marciszuk — dr, ur. w 1958 r., polonista, filozof. Pracę doktorską Nowa gnoza Arthura Koestlera (Ossolineum, Wrocław 1987) obronił pod kierunkiem prof. Barbary Skargi. Był jej doktorantem w latach 1981-1985, potem pracował w jej Zakładzie w IFiS PAN jako adiunkt. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych członek zespołu „Aletheia„, wydającego w podziemiu niezależne pismo filozoficzne oraz zakazane wtedy dzieła filozoficzne (Heideggera, Kołakowskiego, Patoćka). M.in. przetłumaczył wtedy z języka angielskiego książkę Leszka Kołakowskiego Husserl i po­szukiwanie pewności. Na początku lat dziewięćdziesiątych odszedł z nauki i w roku 1993 założył prywatne wydawnictwo edukacyjne „Stentor”, które z powodzeniem prowadzi do dzisiaj. Współautor serii podręczni­ków „Edukacja filozoficzna dla gimnazjów„. Od ponad 10 lat prowadzi intensywną działalność społeczną, kieruje Polską Izbą Książki.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.