Jacek Migasiński

Jacek Migasiński -  prof. dr hab., ur. w 1946 r. Studia filozoficzne w Instytucie Fi­lozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 1969-1975 pracownik naukowy Po­litechniki Warszawskiej. Od 1975 do dzisiaj pracuje w Instytucie Filozofii UW: 1978 — doktorat, 1997 — habilitacja, obecnie — Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW i Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej. Najważniejsze publikacje: Merleau-Ponty — 1995, W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku — 1997, Podmiotowość i tożsamość (red. nauk.) — 2001, Levinas i inni (red. nauk. wraz z T. Gadaczem) — 2002, Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia (red. nauk. wraz z I. Lorenc) — 2006, Wokół fenomenologii francuskiej (red. nauk. wraz z I. Lorenc) — 2007. Obszar zainteresowań naukowych: fenomenologia francuska. Przewodniczący Rady Programowej „Archiwum”.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.