Tomáš Nejeschleba

Tomáš Nejeschleba – Profesor filozofii oraz Kierownik Centrum Badań Tekstów Renesansowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje się przede wszystkim filozofią średniowieczną (St. Bernard of Clairvaux, St. Bonaventura), renesansową, wczesną filozofią nowożytną oraz jej relacją do medycyny (Johannes Jessenius) i nauki (Valerian Magni). Pracuje także nad recepcją włoskiej filozofii renesansowej w Czechach (Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola).

ORCID: 0000-0003-3130-9302

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.