Eric S. Nelson

Eric S. Nelson – profesor na Uniwersytecie w Massachusetts, Lowell (USA). Główne obszary zainteresowań: europejska filozofia XIX i XX wieku, porównawcze badania filozofii i religii wschodu, etyka i filozofia społeczno-polityczna, hermeneutyka, filozofia przyrody. Opublikował ponad pięćdziesiąt prac naukowych poświęconych filozofii chińskiej, niemieckiej i żydowskiej. Jest współredaktorem książek: Bloomsbury Companion to Heidegger (London: Bloomsbury, 2013); Rethinking Facticity (Albany: SUNY Press, 2008); Between Levinas and Heidegger (Albany: SUNY Press, 2014); Anthropologie und Geschichte. Studien zu Wilhelm Dilthey aus Anlass seines 100. Todestages (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013); Addressing Levinas (Evanston: Northwestern University Press, 2005).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.