Andrzej J. Noras

Andrzej J. Noras - Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W pracy badawczej interesuje się historią filozofii niemieckiej, zwłaszcza neokantyzmu i filozofią Nicolai Hartmanna, epistemologią i metafizyką.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.