O stronie

Na stronie „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pisma, abstrakty artykułów oraz wybrane teksty.

Na stronie zamieszczone zostały wszystkie teksty opublikowane w czasopiśmie. Począwszy od tomu 56 artykuły znajdują się bezpośrednio na stronie — link widnieje pod abstraktem konkretnego artykułu. W przypadku tomów wcześniejszych teksty można znaleźć za pośrednictwem umieszczonego pod spisem treści linku do osobnej bazy, w której zamieszczone są rozprawy.

Udostępnienie numerów „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” na stronie czasopisma zostało sfinansowane  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 555/P-DUN/2017.

MNISW(1).jpg

W sprawach związanych z funkcjonowaniem strony prosimy o kontakt pod adresem:

ahf@ifispan.waw.pl

Baza autorów · Baza tekstów

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.