William Ockham

William Ockham (William of Occam, Venerabilis Inceptor, Doctor Invincibilis), (ok. 1285 – 1349) – filozof, teolog franciszkański. Autor m.in.: Summa logicae (przed 1327), Paryż 1448, Bolonia 1498, Wenecja 1508, Oxford 1675; Quaestiones in octo libros physicorum, (przed 1327), Rzym 1637; Summulae in octo libros physicorum, (przed 1327), Wenecja 1506; Quodlibeta septem (przed 1327), Paryż 1487; Expositio aurea super totam artem veterem: quaestiones in quattuor libros sententiarum, Lyon 1495, Bolonia 1496; Major summa logices, Wenecja 1521; Quaestiones in quattuor libros sententiarum, Lyon, 1495; Centilogium theologicum, Lyon 1495.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.