Od Redakcji

*

19 listopada roku, kiedy ten tom był już na końcowym etapie przygotowania, zmarł prof. Lech Szczucki, wieloletni redaktor naczelny „Archiwum”. Profesor był również, do odejścia na emeryturę w 2004 r., kierownikiem Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej IFiS PAN, jednostki--matecznika naszego czasopisma, i także w tej roli służył swoją szeroką wiedzą, umiejętnościami i inteligencją, starając się, by „Archiwum” było nadal pismem o wysokim standardzie naukowym i wydawniczym. Jego surowość jako recenzenta zawsze szła w parze ze szczególną troską o to, by młodzi badacze mieli tu okazję się sprawdzić. Wielu z nich debiutowało właśnie w „Archiwum” i pod auspicjami Prof. Szczuckiego.


Na pozycję Lecha Szczuckiego w polskiej humanistyce złożył się zarówno jego dorobek jako historyka filozofii i myśli religijnej XVI i XVII wieku, jak i wkład w konsolidowanie krajowego, a także europejskiego środowiska naukowego. Te aspekty jego aktywności zasługują na opracowanie naukowe i na pewno przyjdzie na to czas. Tymczasem Redakcja uznała, że najlepiej uczci pamięć Prof. Szczuckiego, proponując czytelnikom „Archiwum” tekst opublikowany w tomie 47 z 2002 roku, na s. 5–21, autorstwa innego byłego redaktora „Archiwum”, Zbigniewa Ogonowskiego, zmarłego w 2018 r. Tym razem jednak publikujemy jego angielskie tłumaczenie. Jest to tekst znakomity, który z pewnością posłuży jako niezastąpione źródło informacji i przenikliwych spostrzeżeń każdemu, kto w przyszłości będzie chciał zbadać dorobek prof. Szczuckiego jako historyka idei i filozofii. Wymaga on jedynie drobnego sprostowania. Ogonowski odnosząc się do opus vitae Szczuckiego, jakim była edycja listów szesnastowiecznego humanisty i dyplomaty Andreasa Dudycza, pisze, że „dopiero dziś, a więc ponad 30 lat od rozpoczęcia pierwszych prac, można nareszcie ustalić z dużym prawdopodobieństwem, że tom ostatni, czyli ósmy, korespondencji Dudycza ukaże się w 2005 r.”. Otóż była to zapowiedź zbyt optymistyczna. Ostatni tom, co prawda siódmy a nie ósmy, został opublikowany dopiero w tym roku, a dokładnie – kilka tygodni przed śmiercią Profesora, z decydującym wkładem Węgierskiej Akademii Nauk, partnera tego przedsięwzięcia od początku lat 70. ubiegłego wieku. Jak można się domyślić, edycja ta była zadaniem szczególnie trudnym, wymagającym ogromnego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego, a jednocześnie dziełem o unikatowej wadze dla polskiej humanistyki. Nie przypadkiem za to przedsięwzięcie prof. Szczucki otrzymał w 2014 r. prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. „Polski Nobel”).

Redakcja „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.