Zbigniew Ogonowski

Zbigniew Ogonowski — ur. 1924 r. w Warszawie,, zm. 7.09.2018 tamże. Profesor historii filozofii, wybitny znawca filozofii nowożytnej i dziejów socynianizmu. Pracował m.in. w PIW w Warszawie, red. w Redakcji Dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego; w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Opublikował m.in. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958), Locke (1972), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979), Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII(współaut. i red.) (1989), Myśl ariańska w Polsce XVII wie­ku. Antologia tekstów (1991), Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (1992). Wieloletni redaktor naczelny „Archiwum”.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.