Thomas Paine

Thomas Paine (1737-1809) – był jednym z czołowych myślicieli politycznych epoki oświecenia, wytrawnym publicystą i polemistą. Urodził się w prowincjonalnym Thetford (hrabstwo Norfolk) w kwakierskiej rodzinie producenta sztagów. W 1774 przeniósł się za namową Benjamina Franklina do Ameryki, gdzie sławę i majątek w Pensylwanii przyniosła mu napisana w 1776 roku jego pierwsza rozprawa zatytułowana Common Sense, wydrukowana w ogromnym jak na owe czasy nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Po powrocie do Anglii napisał Rights of Man, gdzie zawarł krytykę monarchii oraz odważną propozycję progresywnego opodatkowania w celu pomocy ubogim. Parlament Angielski (pod naciskiem Williama Pitta Młodszego) wydał na niego wyrok więzienia za podżeganie do buntu i zdradę narodową. Po ucieczce do Francji stał się członkiem Zgromadzenia Narodowego i tam wydał swoje dwa ostatnie dzieła: Age of Reason, miażdżącą krytykę zinstytucjonalizowanej religii i literalnej interpretacji Biblii, oraz Agrarian Justice, krótką rozprawkę, w której powrócił do idei reformy „stanu cywilizacji”. Po przewrocie Napoleona Paine postanowił wrócić do Ameryki. Umarł w Nowym Yorku w niemal całkowitym osamotnieniu.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.