Piotr Pasterczyk

Piotr Pasterczyk – adiunkt na Wydziale Filozofi i KUL w Lublinie. 2001 – doktor teologii na podstawie pracy theologie des kirchlichen Amtes pisanej u profesora Gisberta Greshake; 2005 – doktor filozofii na podstawie pracy Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos pisanej u profesora Günthera Figala.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 65 (2020)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.