Anna Pietryga

Anna Pietryga – magister Filologii Angielskiej (UJ, 1989), doktor filozofii (UAM 1994), doktor habilitowany (UMK 2007). Pracuje w Uniwersytecie Opolskim od 1994.

ORCID: 0000-0002-4690-3550

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.