Robert Piotrowski

Robert Piotrowski — dr, adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie dysertacji o Tomaszu Hobbesie. Obecnie zajmuje się filozoficznymi problemami nieodwracalności. Do jego zainteresowań należy też problematyka sporu ewolucjonizm–kreacjonizm, filozofia społeczna, historia filozofii polskiej i cybernetyka.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.