Marta Ples-Bęben

Marta Ples-Bęben – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się francuską filozofią współczesną oraz recepcją fenomenologii w Polsce.

ORCID: 0000-0003-4281-9957

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 64 (2019)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.