Antoni Płoszczyniec

Antoni Płoszczyniec – student piątego roku Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach tych studiów realizuje program z filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Członek Koła Naukowego Nietzscheanistów Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się aksjologią, filozofią kultury, antropologią filozoficzna oraz filozofią Nietzschego i Andrzeja Nowickiego.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.