Roger Pouivet

Roger Pouivet — Prof., dyrektor Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Nancy/CNRS, France).

Prof. Roger Pouivet, Director of the Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Nancy/CNRS, France)

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.