Redakcja

Zespół redakcyjny

Seweryn Blandzi (redaktor naczelny); Danilo Facca (z-ca redaktora naczelnego);

Przemysław Parszutowicz (redaktor wykonawczy, Web Editor)

Jerzy Giebułtowski; Andrzej Karalus; Sławomir Mazurek; Leszek Skowroński; Wojciech Starzyński; Rafał Toczko; Wojciech Wrotkowski

Rada Programowa

Stanisław Borzym (Honorowy Przewodniczący), Jacek Migasiński (Przewodniczący)

Michel Bastit (Dijon), Silvia Bonacchi, John D. Caputo (Syracuse), Brian O'Connor (Dublin), Loredana Cardullo (Catania), Rolf Darge (Salzburg), Juliusz Domański, Adam Drozdek (Pittsburgh), Michael Erler (Würzburg), Michel Fattal (Grenoble), Günter Figal (Freiburg), Tadeusz Gadacz, Alexandre Guimarães Tadeu de Soares (Uberlândia), Wolfram Hogrebe (Bonn), Steffen Huber, Marzenna Jakubczak, Anna Kelesidou (Athens); Agnieszka Kijewska, Dariusz Łukasiewicz, Kamila Najdek, Krzysztof Narecki, Marek Otisk (Ostrava), Stefano Poggi (Firenze), Marcin Poręba, Roger Pouivet (Nancy), Livio Rossetti (Perugia), Clemens Sedmak (Salzburg), Gerhard Seel (Bern), Josef Seifert (Liechtenstein), Janusz Sidorek, Marian Skrzypek, Maciej Soin, Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig), Tadeusz Szawiel, Robert Theis (Luxembourg), Marian Wesoły, Jan Zozulak,  Zbigniew Zwoliński, Jolanta Żelazna

Recenzenci tomów 61-65

Tomasz Bartel, Seweryn Blandzi, Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Silvia Bonacchi, Mateusz Bonecki, Stanisław Borzym, John D. Caputo (Syracuse), François Chirpaz (Lyon), Brian O'Connor (Dublin), Małgorzata Czarnocka, Stanisław Czerniak, Rolf Darge (Salzburg), Juliusz Domański, Piotr Domeracki, Adam Drozdek (Pittsburgh), Michael Erler (Würzburg), Danilo Facca, Michel Fattal (Grenoble), Günter Figal (Freiburg), Tadeusz Gadacz, Jerzy Giebułtowski, Andrzej Gniazdowski, Maria Gołębiewska, Alexandre Guimarães Tadeu de Soares (Uberlândia), Eugeniusz Górski, Wolfram Hogrebe (Bonn), Steffen Huber, Andrzej Karalus, Anna Kelesidou (Athens), Krzysztof Kiedrowski, Agnieszka Kijewska, Theodore Kisiel (Northern Illinois), Zbigniew Król, Katarzyna Kremplewska,  Zbigniew Kuderowicz, Andrzej Lisak, Dariusz Łukasiewicz, Sławomir Mazurek,  Jacek Migasiński, Kamila Najdek, Krzysztof Narecki, Zbigniew Ogonowski, Przemysław Parszutowicz, Stefano Poggi (Firenze), Marcin Poręba, Roger Pouivet (Nancy), Jarosław Rolewski, Piotr Rosół, Livio Rossetti (Perugia), Clemens Sedmak (Salzburg), Gerhard Seel (Bern), Josef Seifert (Liechtenstein), Marek Sikora, Leszek Skowroński, Marian Skrzypek, Maciej Soin, Wojciech Starzyński, Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig), Tadeusz Szawiel, Lech Szczucki, Robert Theis (Luxembourg), Rafał Toczko, Marian Wesoły, Wojciech Wrotkowski, Claus Zittel, Zbigniew Zwoliński

  Switch to English version

  Najnowszy tom

  Tom 66/67 (2021/2022)

  Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
  © Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.