Marco Sgarbi

Marco Sgarbi – zajmuje się filozofią renesansu, filozofią Arystotelesa i Kanta. Opublikował La Kritik der reinen Vernunft nel contesto della tradizione logica aristotelica (2010); Logicae metafisica nel Kant precritico (2010); Immanuel Kant, Crítica del Juicio (2011); Kant on Spontaneity (2012); The Aristotelian Tradition and the Rise of British Empiricism (2012), Kant e l’irrazionale (2013). Pracował naukowo w Warburg Institute (London), Università diVerona, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, Accademia dei Lincei-British Academy, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. Obecnie pracuje nad przygotowaniem czterotomowej encyklopedii filozofii renesansowej (Springer, 2017).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 65 (2020)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.