Barbara Skarga (1919-2009)

Barbara Skarga — ur. w 1919 r. w Warszawie, zm. 18 września 2009 r. Filozof i historyk filozofii, profesor IFiS PAN. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie drugiej wojny łączniczka AK. Aresztowana przez Rosjan w 1944 r., skazana na 11 lat łagru. Po wyjściu z obozu otrzymała nakaz dożywotniego osiedlenia w kołchozie. Do Polski wróciła w 1955 r. Opublikowała m.in.: „Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864” (1964), „Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem” (1975), „Przeszłość i interpretacje” (1987), „Ślad i obecność” (2002), „Kwintet metafizyczny” (2005), a także tom wspomnień „Po wyzwoleniu 1944-1956” (1985).

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.