Jan Skoczyński

Jan Skoczyński — prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się  wokół historii filozofii XIX i XX w., historii filozofii polskiej, filozofii dziejów, historii idei. Opublikował m.in.: Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego (1991), Wartość pesymizmu: studia i szkica o Marianie Zdziechowskim (1994), Ludzie i idee. Szkice historyczno-filozoficzne (1999).

kierownik Zakładu Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UJ

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.