Mikołaj Sokołowski

Mikołaj Sokołowski — dr hab., docent i zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki zainteresowań badawczych: mistycyzm, nihilizm, sensualizm.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.