Krzysztof Sołoducha

Krzysztof Sołoducha – dr hab., adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych IOiz WAT w Warszawie. Główne pola zainteresowań to hermetyczna teoria poznania i języka, filozoficzne podstawy komunikacji marketingowej oraz filozofia architektury. Opublikował książki: Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki; Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej (współautor i redaktor); Bajan. Ćwiczenia z patafoniki; Nadwyżki świadomości. Tłumacz wyboru pism Georga Mischa pt. Metafizyka, język, wydarzenie. Redaktor naczelny e-kwartalnika „Krytyka Architektury” i portalu Sztuka-Architektury.pl

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.