Tadeusz Szawiel

Tadeusz Szawiel — dr, adiunkt, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zaj­muje się teorią demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz filozo­ficznymi podstawami nauk społecznych. Ostatnie artykuły: Sokrates: Arete i demokracja, „Civitas. Studia z filozofii polityki„ 2004, nr 8, Solidarność jako nydarzenie i trwanie, w: Antoni Sułek (red.), Solidarność. Wydarzenie. Konse­kwencje. Pamięć, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006. Ostatnio wydał: Tadeusz Szawiel (red.), Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijne­go, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2008. Członek Rady Programowej ”Archiwum„.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.