Antoni Szwed

Antoni Szwed – dr hab., wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się myślą Sørena Kierkegaarda. Jest tłumaczem kilku jego dzieł, m.in.: Pojęcia lęku,Wprawek do chrześcijaństwa, Czynów miłości oraz dwóch tomów fragmentów Dziennika. Ostatnio opublikował monografię Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel,Kierkegaard, Kęty 2011.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.