Janusz Tazbir

Janusz Tazbir — ur. 1927, zajmuje się dziejami kultury i obyczajów oraz ruchów religijnych XVI-XVTII w. Emerytowany profesor Instytutu Historii PAN. Członek Rady Programowej „Archiwum”. Ogłosił m.in. następujące książki: Państwo bez stosów i inne szkice (ostatnie wydanie 2000), Okrucieństwo w nowożytnej Europie (ostatnie wydanie 2000), Sika rerum historicarum (2002), Polacy na Kremlu i inne historyje (2005), Długi romans z muzą Klio (2007).

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.