Tom 11 (1965)

Bronisław Trentowski

Pisma o filozofii religii

 

Opracowanie, wstęp i komentarz Tadeusza Kozaneckiego

SPIS TREŚCI

  • WIERZĘ W BOGA

Od wydawcy

Wstęp: „Wierzę„

§ 1. Przyczyna różnego rzeczy tej rozumienia
§ 2. Wiara Czerńców
§ 3. Wiara Czerwieńców
§ 4. Wiara Białych

  • BOŻYCA

Od wydawcy

Wstęp

§ 1. Czem teozofia
§ 2. Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle
§ 3. Jako się ma teozofia do filozofii religii
§ 4. Jako się ma teozofia do teologii
§ 5. Jako się ma teozofia do wiary
§ 6. Podział teozofii

Część pierwsza: Teogonia
§ 7. Orzeczenie teogonii i wykazanie jej treści

Część wtóra: Teofania
§ 19. Orzeczenie teofanii oraz jej dzieje
§ 20. Podział teofanii

E. Wiara Słowiańska, lub Etyka, piastująca Wszechświat

§ 128. Rzecz wstępna

  • ANEKS

Przedsłowie do „Nauczycielstwa”
Konspekty
List Bronisława Ferdynanda Trentowskiego do Zygmunta Krasińskiego
Spis treści rękopisu „Bożyca lub Teozofia”

Przypisy i komentarze
Indeks autorów cytowanych przez Trentowskiego
Indeks pojęć

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.